DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77

DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77

Sau những ngày tháng chờ đợi về một lễ giáng sinh vui vẻ trong DotA, cuối cùng Icefrog cũng đáp lại người hâm mộ bằng phiên bản mới nhất. 6.77 đã chính thức được ra mắt.

Download phiên bản mới tại: GetDotA

Chúng ta hãy cùng tham khảo về những thay đổi của phiên bản này:

Phần heroes:

AncientApparition DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Ancient Apparition

Chilling Touch mana sử dụng thay đổi từ 140 thành 110/120/130/140

Batrider DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Batrider

Batrider không thể tấn công khi sử dụng ultimate

Boutyhunter DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Bounty hunter

Track không còn giảm giáp nữa

centaur DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Centaur

Movespeed giảm từ 305 xuống 300

Double edge không thể ngắt những skill channeling

Stampede sẽ slow đối thủ 100% thay vì stun. Tức là đối thủ vẫn sẽ có hiệu ứng bị disable những không thể mất skill channeling

clockwerk DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Clockwerk

Agility tăng mỗi level từ 1.2 lên 2.3

ShadowPriest DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Dazzle

Shallow Grave cast range thay đổi từ 400/600/800/1000 thành 550/700/850/1000

Doom DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Doom

Scorched Earth sẽ ảnh hưởng tới cả các đơn vị bạn kiểm soát ( từ necromicon hoặc HoD)

Giáp khởi điểm giờ là +1

Traxex DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Drow ranger

Trueshow aura giờ chỉ có tác dụng trong 900 range quanh traxex

Earthshaker DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Earthshaker

After shock sẽ bonus thêm thời gian stun thay đổi từ 0.3/0.7/1.2/1.5 thành 0.6/0.9/1.2/1.5, còn damage bonus thay đổi từ 25/45//75/115 thành 50/75/100/125

Enchange totem cooldown giảm từ 6 xuống 5

Enchantress DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Enchantress

Untouchable AS thay đổi từ 20/40/60/80 thành 20/50/80/110

TwinheadDragon DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Jakiro

Icepath giảm damage từ 100 thành 25/50/75/100

Lycan DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Lycanthrope

Base intel tăng từ 1.5 lên 1.7

Đệ lycan sẽ tăng thêm 1 giáp

Magnus DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Magnus

Skewer không có tác dụng lên unit chống phép

Range của kéo của Skewer cũng thay đổi từ 1200 thành 600/800/1000/1200

Thời gian ultimate Reverse Polarity thời gian tác dụng từ 2.5/3.25/4 thành 2.25/3/3.75

Medusa DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Medusa

Stone gaze cooldown giảm từ 140/110/80 thành 140/100/60

PriestessofTheMoon DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Mirana

Moonlight shadow thay đổi thời gian từ 11 lên 15

Morphling DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Morphling

Cast animation thay đổi từ 0.4 thành 0.25

Necrolyte DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Necrolyte

Ultimate stun tăng từ 1 lên 1.5

Omniknight DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Omniknight

Purification cast range rescaled from 400/500/600/700 thành 700

Phoenix DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Phoenix

Sun Ray range tối đa giảm từ 1600 lên 1300

Sun Ray thay đổi damage cơ bản từ 16/24/32/40 thành 15/20/25/30

Sun Ray sẽ bị mất nếu phoenix bị stun hoặc silenced

Sửa lỗi lag khi Phoenix sử dụng Sun Ray

Puck DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Puck

Illusory orb giảm cooldown từ 13 xuống 12s

Pugna DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Pugna

Decrepify cooldown giảm từ 13/11/9/7 thành 12/10/8/6

ShadowDemon DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Shadow Demon

Agility cơ bản tăng 6

Spectre DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Spectre

Haunt không còn tác dụng khi bạn sử dụng Reality (skill phụ của ultimate)

Sven DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Sven

Great Cleave thay đổi từ 25/40/55/70 thành 20/35/50/65

Warcry thời gian tác dụng giảm từ 8 xuống 7s

TemplarAssasin DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Templar Assasin

Refraction tăng mana từ 75 lên 100

SoulKeeper DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Terroblade

Tốc độ cơ bản giảm 5

TreantProtector DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Treant

Tăng 10 damage cơ bản

Leech Seed giảm cooldown từ 18/16/14/12 thành 16/14/12/10

Overgrowth giảm cooldown từ 80 xuống 70s

Living armor tăng khả năng chống damage từ 6 lên 7

Có thể buff được trong minimap với các hero và tháp canh

Undying DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Undying

Decay giảm damage từ 40/80/120/160 thành 20/60/100/140

vengeful spirit DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Vengeful Spirit

Wave of Terro tăng damage từ 18.75/37.5/56.25/75 thành 30/50/70/90

Viper DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Viper

Strength cơ bản tăng 3

Warlock DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Warlock

Shadow Word giảm cooldown từ 20 xuống 16

NeburianWeaver DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Weaver

Shukuchi tăng damage từ 90/100/110/120 thành 90/110/130/150

Winter Wyvern

Arctic Burn cooldown giảm từ 60/50/40/30 thành 50/40/30/20

Splinter Blast  giảm cooldown từ 8 xuống 7s

Sửa lỗi Arctoc tác dụng với Roshan

Zeus DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Zeus

Strength tăng mỗi level 1.8 lên 2.3

Phần item:

Buriza do%20Kyanon DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Buriza-do Kyanon

Crit damage giảm từ 2.7 xuống 2.4

Recipe giảm giá từ 1200 xuống 1000

Crystalys DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Crystalys

Damage giảm từ 35 xuống 30

Eye%20of%20Skadi DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Eyes of Skadi

HP tăng thêm từ 200 lên 250

MP tăng thêm từ 150 lên 250

Shivas%20Guard DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77 Shiva’s Guard

Freezing Aura’s giảm tốc độ đánh từ 25 lên 30

Phần Misc:

Chain Lightning của Harpy trong rừng giảm mana sử dụng từ 90 xuống 50.


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)
DotA 6.77, Map DotA 6.77 chính thức được ra mắt, changlog DotA 6.77, 8.7 out of 10 based on 12 ratings

Leave a Reply

Powered & Designed by: DVH Team